A A A

5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "חבר" ועד 4 תשלומים שווים


5% הנחה במעמד חיוב כרטיס אשראי "טוב" ועד 4 תשלומים שווים


טיולים וימי כיף-באר שבע עבר ועתיד

באר שבע עבר ועתיד


רקע: אנואר סאדאת הגיע לירושלים כדי לקדם הסכם שלום בין מצרים לישראל והוא לא ביקר בישראל פרט לעיר אחת וזו באר שבע, מדוע מכל הערים בישראל בחר סאדאת לבקר דווקא בבאר שבע? כי בבאר שבע נחתם חוזה השלום הראשון בהיסטוריה ומאז באר שבע השתנתה מאד: חולות המדבר כיסוה פעם אחרי פעם אבל עתה היא צומחת למרכז מטרופוליני גדול וחשוב במרכזה של מדינת ישראל, והופכת למרכז הסייבר הלאומי וקולטת חברות עתירות ידע וממון. התוכניות ההולכות ומתממשות מצביעות על פריחה חדשה לכל האזור ותושביו
יציאה מנקודת המפגש באוטובוס מפואר בליווי מדריך מוסמך. עצירה להתרעננות לארוחת בוקר עצמית בדרך. נבקר תל באר שבע- עיר יהודאית שנחפרה ושוחזרה ומציגה את מבנה ערי הספר של ממלכת יהודה. זוהי עיר שפעלה בימי המלכים, מלכי יהודה. נתרשם מהחומות, מהרחובות שהתקיימו מאות בשנים וממאגר המים העצום שנבנה בין חומות העיר. נבקר בבית אשל- בית אשל היה אחד משלושת המצפים אשר סמנו את תחילת ההתיישבות העברית ברחבי הנגב, המקום הוקם כמצפה ובטיול נלמד מדוע הוא נקרא מצפה ולא נקרא ישוב ושימש בסיס לעלייתם לקרקע של שני ישובים מתוך אלה הנקראים 11 הנקודות בנגב, נספר את סיפור עלייתם המופלאה על הקרקע. נעלה לגבעת אנדרטת הנגב-נערוך תצפית לעבר באר שבע המתפתחת, נספר על קרבות חטיבת הנגב מול הפולש המצרי ועל כיבוש באר שבע במלחמת העצמאות. ארוחת צהריים מלאה. נערוך סיור בעיר העתיקה של באר שבע- נספר על הקמתה והתפתחותה, נצביע על מספר בתים שהיו תחילתה של העיר. ונקנח בביקור במרכז המבקרים היכל התכלת-היכל התכלת הוא מפעל ליצור תשמישי קדושה, נצפה בסרט תדמית מרגש ונצפה בתהליכי הייצור של טליתות ותפילין. 16:30 יציאה משוערת למקום המפגש

תאריך

יום

מחיר לאדם

הערות